Kenyas Högsta domstol publicerade i fredags utslaget att det var fel att 2013 inte tillåta the National Gay and Lesbian Human Rights Commission (NGLHRC) att bli registrerad som godkänd organisation, berättar BBC. Domstolens beslut antogs med 3 röster mot 2. Frågan har tagits upp i lägre domstolar där rätten att organisera sig bekräftats både 2015 och 2019.

I beslutet sägs att ”det skulle vara grundlagsstridigt att begränsa rätten att organisera sig, genom att neka registrering av en förening, enbart på grundval av de sökandes sexuella läggning”

Även om detta kan ses som en framgång kvarstår dock domstolens utslag från 2019 om att landets kriminalisering av homosexuella kontakter inte strider mot grundlagarna. I Kenya straffas homosexuella kontakter med upp till 14 års fängelse.

Trots detta menar Njeri Gateru, chef för NGLHRC att det är en framgång att Högsta domstolen nu bekräftar hbtq-organisationers grundlagsskyddade rätt att bedriva sin verksamhet.

Homohat-grupper reagerade dock negativt på utslaget och George Peter Kaluma, parlaemntsledamot, förklarade att han inom kort kommer lägga fram ett lagförslag som innebär livstidsstraff för de som utövat homosexuella handlingar eller ”propagerat” för dessa.

Hatet mot hbtq-samhället är utbrett i landet. I januari begravdes hbtq-aktivisten Edwin ”Chiluba” Kiptoo efter att ha mördats. En person står nu inför rätta anklagad för mordet.