Under onsdagen lämnade europarlamentariker Jessica Polfjärd (M) in ett förslag till ändring av EU-kommissionens förordning för att kvalitets- och säkerhetsstandarder inom sjukvården. Förordningen har som syfte att säkra ämnen som kommer från människor och som skall användas av andra människor.

Det handlar bland annat om blodgivning och om olika former av assisterad befruktning.

I förslaget nämns inte uttryckligen frågan om män som har sex med män vid blodgivning. EU-länderna har olika lagstiftning och olika regler vilket Polfjärd nu menar behöver hanteras på EU-nivå. Hon har nu lämnat in tillägg till EU-kommissionens förordning i samband med att det behandlas av parlamentet. Om hennes tillägg antas så slås det fast att det finns medlemsländer och myndigheter som har regler som utgör diskriminering, uttalat mot män som har sex med män. I hennes förslag till skrivning står att detta skall undvikas och istället för att ha regler som uppfattas diskriminerande bygga på vetenskap.
– Kort och gott den enkla principen att människor ska värderas lika, och att den principen också ska gälla människors blod, säger Polfjärd till QX.
– Det är viktigt för mig att skicka en signal om att vissa länder, däribland Sverige, har en lagstiftning som behöver moderniseras. Under min tid i riksdagen motionerade jag om det flera gånger.

– Har du hunnit få någon respons från andra parlamentariker?
– Förslaget lämnades in i dag så jag har inte hört någonting från mina kollegor än. Jag hoppas naturligtvis att förslagen får stöd, vilket borde vara möjligt givet att många EU-länder ligger före Sverige i detta.