I en genomgång av 34 studier från åren 1989 till 2022, publicerad i BMJ Global Health kommer ett forskarteam från USA och Kina fram till att barn i regnbågsfamiljer mår bra, ibland till och med bättre än i traditionella kärnfamiljer.

De studier som gåtts igenom av forskarna är dels kvantitativa där fokus legat på barns hälsa och dels kvalitativa. Alla studier är genomförda i länder där homosexualitet är lagligt.

I sammanfattning skriver forskarna att de flesta resultaten visar på att det inte är någon skillnad mellan heterosexuella familjer och regnbågsfamiljer, så finns någar skillnader till de senares fördel. Relationen mellan föräldrar och barn är något bättre i regnbågsfamiljer och det finns en allmänt större öppenhet i familjerna och bättre omvårdnad av barnen när de är små. Studien diskuterar även fördelar med att könsrollerna inte är lika strikta i regnbågsfamiljer som i heterosexuella. I genomgången av de 34 studierna visar det sig att barn som växer upp i regnbågsfamiljer i lägre grad blir heterosexuella än barn som växer upp i traditionella kärnfamiljer.

Forskarna skriver vidare att ”oavsett familjetyp, om föräldrar håller mer liberala attityder till könsrelaterat beteende, har deras barn en mer flexibel attityd till kön. Barn till sexuella minoritetsföräldrar får olika könsrelaterad information och de kommer sannolikt utveckla olika idéer om könsidentitet eller sexuellt läggning än sina motsvarigheter i heterosexuella familjer. Effekten av sexuella minoritetsföräldrars attityder till sina barns genus kan vara unikt positivt. Utforskning av könsidentitet och sexualitet kan faktiskt förbättra barns förmåga att lyckas och frodas i en rad olika sammanhang.

Stigmatisering och negativa attityder från omgivningen beskrivs som riskfaktorer för regnbågsfamiljer.