I Tyskland har män som har sex med män nekats att bli blodgivare inom en fyramånadersperiod efter att de senast haft sex med en ny eller med fler än en sexpartner.

Regleringen är fastställd av Läkarförbundet, berättar Queer.de.

Den så kallade trafikljus-regeringen (socialdemokrater, gröna och liberaler) menar dock att regleringen, eller som de uttrycker det som, diskrimineringen inte stämmer överens med vetenskapliga fakta. I beslutet som antogs står nu att varken könsidentitet eller sexuell läggning skall beaktas vid beslutet om en person skall få dinera blod eller ej.

Heike Engelhardt (SPD, Socialdemokraterna), är en av de som drivit på i frågan och hon understryker att förändringen inte innebär att beslut om att inte tillåta, eller skjuta upp, donation av blod kommer försvinna. Men ett sådant beslut skall bygga på individens sexuella beteende helt oavsett könsidentitet eller sexuell läggning.

Sven Lehmann (De Gröna), med ansvar för hbtq-frågor i den federala regeringen, säger att beslutet är en ”stark signal” om att diskriminering inte accepteras.

Det blir upp till Läkarförbundet att uppdatera sina riktlinjer.

I Sverige kvarstår reglerna att män som har sex med män särbehandlas. I reglerna står att de män som har haft sex med en annan behöver vänta 6 månader innan de kan ge blod. Det utesluter alla bi-och homosexuella män som är sexuellt aktiva baserat enbart på deras sexuella läggning.

Under årets riksdagsperiod har fyra motioner lämnats in från socialdemokrater, moderater och centerpartister som alla vill se en förändring så att homo- och bisexuella män inte längre skall särbehandlas vid blodgivning.

Förändringarna i Tyskland välkomnas av svenska organisationen Regnbågsblod som arbetar för ne förändring av regelerna.

– Vi på Regnbågsblod gläds över hur EU-land efter EU-land inför screening baserat på individuellt risktagande istället för att gruppdiskvalificera baserat på fördomar, säger Tobias Ström. I Sverige kämpar vi på Regnbågsblod vidare med frågan och väntar ett nytt kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten den 1 maj. Ännu gäller 6 månader celibat för att få ge blod om du är man som har sex med en annan man.

Ström säger till QX att ”alla skulle vinna på individuell screening” och räknar upp fördelarna: ”Mer blod till vården och patienterna när vi öppnar för fler blodgivare. Ökad patientsäkerhet då följsamhet till regelverk skulle öka om reglerna är rimliga och relevanta. Det negativa signalvärde en sådan föreskrift skapar kan äntligen försvinna vilket bidrar till minskat stigma gentemot HBTQ-personer.”