Trots protester från  omvärlden och trots mångåriga försök från mänskliga rättighets-aktivister i Uganda så gick idag den drakoniska anti-homosexuella lagstiftningen igenom.

Från nu kan homosexuella handlingar straffas med livstids fängelse och till och med döden, rapporterar The Guardian.

”En person som begår brottet förvärrad (aggravated) homosexualitet och anses vara skyldig, kan vid fällande dom dömas till döden”, förklarade Robina Rwakoojo från parlamentet.

Förutom att ha homosexuella kontakter kan även ”rekrytering, uppmuntran och finansiering” av samkönat sex straffas med döden.

Parlamentets beslut har föregåtts av intensiva kampanjer från religiösa grupper i landet och hbtq-organisationen SMUG, som tidigare lyckats stoppa införandet av den drakoniska lagen, har rapporterat att bara under februari skall över 110 personer utsatts för allt från sexuellt våld, arresteringar och vräkning från sina hem.

Trots parlamentets beslut säger hbtq-aktivister att de kommer fortsätta kämpa för att få lagen ogiltigförklarad.