I ett uttalande från USAs katolska biskopskonferens slås fast att de sjukhus som drivs av kyrkan, omkring 600 stycken i USA, inte skall hjälpa transpersoner med könskorrigerande vård.

I uttalandet säger biskoparna att även om sjukhusen skall ge alla patienter vård, även de som söker för könsdysfori, så skriver de i ett pressmeddelande att ”de medel som används måste respektera den mänskliga kroppens grundläggande ordning annars kommer den personen att inte bli hjälpt, utan snarare skadad.”

Förutom vård, annan än könsbekräftande insatser, av de som diagnostiserats med könsdysfori säger de amerikanska katolska biskoparna att sjukhusen och kyrkan även skall hjälpa till med ”Kristi medlidande ledsagning”.

Medan kyrkan i USA vid ett flertal tillfällen senaste tiden uttalat sig negativt om transpersoners rättigheter berättar Queer.de att de tyska katolikerna går åt ett annat håll.

Vi senaste synoden tidigare i mars röstade en stor majoritet av ledamöterna för en motion för att genomföra ”konkreta förbättringar för intersexuella och transpersoner”. Konferensen skickade även en förhoppning till Vatikanen att kyrkan skall ”säkerställer att transpersoner och intersexuella i vår kyrka kan leva sina liv och sin tro på att de är som Guds varelser utan fördomar, utan fientlighet och utan diskriminering”.