Talmannen för Ugandas parlament, Anita Among, tackar i ett uttalande presidenten Yoweri Kaguta Museveni för att han signerat den skärpta lagen för samkönade sexuella kontakter. Vid 10-tiden svensk tid undertecknade Museveni lagen.

”Jag uppmuntrar nu de ansvariga enligt lagen att utföra det mandat som tilldelats dem i Anti-homosexualitets-lagen. Folket i Uganda har talat, och det är er plikt att nu upprätthålla lagen på ett rättvist, ståndaktigt och fast sätt”, skriver Among i sitt tack till presidenten.

Efter att parlamentet röstat igenom lagen tidigare i år återsände presidenten först lagtexten eftersom han menade att homosexuella och  ”reformerade” homosexuella som inte ”främjar” homosexualitet inte heller borde straffas.

Straff på upp till livstids fängelse utdöms nu för de som har samkönade sexuella kontakter, för att ”främja” homosexualitet är straffet upp till 20 år. För ”försvårad” homosexualitet, där olika sexuella övergrepp räknas upp liksom att efter att ha blivit straffad för samkönat sex haft det ännu en gång, så kan dödsstraff utdömas.

För barn, icke definierat ålder, som har samkönade sexuella kontakter kan ett straff på upp till 3 års fängelse utdömas.

Lagen kommer nu med stor sannolikhet att prövas i domstol och straffen vägas mot landets konstitution. Efter att en liknande lagskärpning antogs i parlamentet 2013 överklagades lagen och året efter kom domstolen fram till att lagen av formella skäl behövde upphävas.