Hatet på sociala medier har exploderat och de jordanska myndigheternas grepp har hårdnat. Bland annat har ett kulturkafé stängts på grund av att de visade en egyptisk film med hbtq-tema.

– Sen slutet av förra året har det varit en dramatisk ökning av attacker mot queera och feminister. Mötesplatser har stängts och webbsidor har blockerats. Queera personer har arresterats, man har hotat med att hänga ut deras namn offentligt så att vem som helst ska kunna attackera dem, berättar Y.A. som är jordansk queeraktivist.

Han kan inte uppge sitt fullständiga namn, av säkerhetsskäl. Han vill stanna i sitt hemland och inte tvingas fly.

Jordanien har drabbats hårt av ekonomisk kris och arbetslöshet, och många menar att homo- och transfobin är ett sätt för makthavarna att försöka få folk att rikta sin ilska mot minoriteter i stället för att vända vreden uppåt.

– Det är sorgligt att regeringarna i väst tar skattepengar från queerpersoner och finansierar de här homofoba myndigheterna. I stället kunde man stötta queerorganisationer, men det stödet har minskat de senaste åren. Ambassaderna här vågar inte heller säga något, säger Y.A.

Det är ofta religiösa ledare och islamistiska partier som står bakom hatet. De hävdar att samkönad kärlek är en import från västerlandet. Det är ett påstående som jordanska hbtq-aktivister vänder sig starkt emot.

Faktum är att det ofta var kolonialmakter som Storbritannien och Frankrike som kriminaliserade samkönat sex i Mellanöstern (och för den delen Afrika) på 1800-talet och 1900-talet.

– Det finns en homosexuell bildrepresentation i islams historia. Det högaktades i muslimska samhällen i århundraden, men sen kom kolonialismen och spred homofobi, säger Y.A och hänvisar till en bok som har skrivits av Musa Shadeedi, redaktör för den arabiska queertidningen My Kalil.

Boken, som för övrigt har gjorts i samarbete med Tensta konsthall, handlar om äldre homoerotisk konst från Mellanöstern. Många av bilderna från 1700-talet och 1800-talet är rätt explicita – och skulle ha varit omöjliga att trycka i Sverige under samma tid.