Det ser ut som att Thailand blir det andra landet i Asien som möjliggör samkönade äktenskap. Det står klart efter att 360 av det thailändska parlamentets 371 ledamöter i representanthuset i torsdags röstat för förslaget. Endast en ledamot avstod.

Thailands premiärminister Srettha Thavisin gratulerade landets regnbågssamhälle och skrev: ”Idag är vi äntligen på väg att överbrygga gapet till lika rättigheter för alla”.

Thavisins regering, som tillträdde i september, har lagt fram ett förslag till parlamentet. Även två oppositionspartier har lagt förslag och nu skall de olika förslagen jämkas samman. Utgångspunkten är att ersätta dagens civillagstiftning med en könsneutral skrivning så att man och kvinna ersätts av person. Även att prövas som adoptant ingår liksom att icke thailändska medborgare skall kunna ingå äktenskap med ne thailändare.

I november 2021 uttalade Thailands konstitutionsdomstol att landets äktenskapslagar, som utesluter samkönade äktenskap, inte bryter mot grundlagarna. Samtidigt uttalade de att politiska reformer behövs. Det är det som nu ser ut att kunna förverkligas.