Berätta om FN:s kvinnokommission!
– Det är ett av FN:s årliga toppmöten. Det fokuserar på kvinnors rättigheter, har ansvar för policyutvecklingen i medlemsstaterna kring jämställdhetsfrågor och att övervaka efterlevnaden för kvinnors rättigheter globalt. Varje år är det ett specifikt tema, i år om fattigdom, och medlemsstaterna förhandlar om ett slutdokument.

Svenska riksdagsdelegationen träffade Jessica Stern, president Bidens speciellt ansvarige för hbtqi-frågor

Vad gör du där?
– Jag är en av sex riksdagsledamöter som åkt hit i en särskild delegation vid sidan av den officiella svenska delegationen, där både till exempel regeringsrepresentanter och civilsamhällesorganisationer ingår. Vi i riksdagsdelegationen har möten med olika FN-organ, försöker följa förhandlingarna och går på seminarier.

Har du något särskilt fokus?
– Ja, på de seminarier jag själv väljer så har jag följt frågor kring hbtqi och srhr (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). Det finns väldigt många olika seminarier så det är omöjligt att följa allt. Jag har också haft egna möten med till exempel hbtqi-organisationer som är här, och deltagit i ett rundabordssamtal med UNAIDS. Jag har också försökt följa delar av arbetet som ett par civilsamhälleskonstellationer har, med fokus på hbtqi-personers och kvinnors rättigheter. Riksdagsdelegationen fick också möjlighet att träffa Jessica Stern, president Bidens special envoy för hbtqi-rättigheter.

Svenska Maria Sjödin, VD för Outright, längst till höger vid panelsamtal i samband med Kvinnokommissionen.

Hur är stämningen?
– Det är bra stämning på mycket av det jag varit på, men jag vet inte ännu hur det går i själva förhandlingarna. Här ska ju världens stater försöka komma överens och det finns naturligtvis väldigt mycket olika uppfattningar, inte minst i hbtqi-frågor och srhr-frågor. I slutdokumentet har det aldrig någonsin funnits med någon explicit skrivning om just hbtqi-rättigheter och det är väl inget vi hoppas på i år heller. Det finns också väldigt mycket representanter här från olika konservativa civilsamhällesorganisationer, som ofta har ett fokus på just begränsning av dessa rättigheter. I år var det till och med en egen ”motkonferens” som dessa arrangerade och deltog i.

Ulrika Westerlund träffade Birgitta Ohlsson i Washington

Har du gjort något annat utanför själva konferensen?
– Jag har varit ute några gånger med några från gänget som driver frågor kring lbti (lesbisk, bisexuell, trans och intersexuell) och jag har även hunnit med att delta i den queera sektionen av St Patricks Day-paraden. Och så tog jag en fika med Birgitta Ohlsson i Washington DC.