I samband med tisdagens biskopsmöte inom Finlands Evangelisk-lutherska kyrka röstades ett förslag om att Kyrkomötet i maj skall anta en ny kyrkoordning där med parallell äktenskapssyn. Både en som inkluderar samkönade par genom att tala om vigsel av två personer och en som specifikt uttalar vigsel mellan man och kvinna.

Alla biskopar utom Lappo stifts Matti Salomäki röstade för lösningen. med två samtida synsätt på äktenskapet, rapporterar Svenska YLE.

–  Vi tar ett stort steg framåt i den diskussion om äktenskapet som pågått länge. Enligt förslaget kan alla par få kyrklig vigsel. Det här skulle också vara första gången som kyrkomötet klart beskriver båda äktenskapssynerna, också den nuvarande, kommenterade ärkebiskop Tapio Luoma i ett pressmeddelande.

I de skandinaviska lutherska kyrkorna har en enda kyrkoordning gällande äktenskapet, som inkluderar samkönade par, antagits. Men i dessa kyrkor finns möjlighet att som präst inte viga samkönade par.

Frågan om möjligheten för präster att vägra viga samkönade par var senast på tapeten i Skara stift i samband med valet av en ny biskop. Vid utfrågningarna inför valet lyftes om den tillträdande biskopen skulle prästviga personer som inte ville viga samkönade par. Ulrica Fritzson, som nu valts till ny biskop, var en av de som sa att hon inte prästviger de som inte erkänner samkönad vigsel.

I Finland ser nu lösningen ut att istället stadfästa den tudelade synen på äktenskapet. Den fiska kyrkan ”erkänner det faktum att det i kyrkan finns oenighet i frågan, men på ett sådant sätt att det inte splittrar kyrkan och inte kränker någons rättigheter,” skrivs i pressmeddelandet.

Innan kyrkomötet den. 13-17 maj skall ändringarna godkännas av kyrkans laggranskningskommitté. Vid kyrkomötet behövs tre fjärdedelars majoritet för att en ny kyrkoordning antas.