”Trots diskriminering och brister i politiken som är grundmurad i Litauen så fortsätter kampen outtröttligt för likhet för lagen för alla enskilda och familjer, denna gång med hjälp av internationella institutioner.”

Det sa Artūras Rudomanskis, ordförande för Tolerantiško Jaunimo Asociacijai (Organisationen för tolerant ungdom), vid en presskonferens strax innan påskhelgen i Litauens huvudstad Vilnius, enligt Gayline.lt.

Tre samkönade par stämde förra året litauiska staten för avsaknaden av partnerskap prövad. Ett år senare, utan att de litauiska domstolarna velat pröva frågan mot konstitutionen utan hänvisat till parlamentet, går nu de samkönade paren i Litauen vidare och stämmer staten inför Europadomstolen i Strasbourg. Vid presskonferensen sa advokaten Aivaras Žilvinskas att det ”inte finns utrymme för diskussion” om att Europadomstolen menar att stater har en skyldighet att på ett eller annat sätt erkänna regnbågsfamiljer.

Förutom att dra Litauen inför Europadomstolen prövar nu hbtq-rörelsen att få Litauens konstitutionsdomstol att tydliggöra vad begreppet familj i landets grundlagar omfattar.

– Den långdragna rättstvisten visar tydligt varför förtroendet för de litauiska domstolarna är så lågt, sa Martynas Norbutas, en av de som stämt staten för bristen på lagskydd av samkönade relationer.

Besvikelsen över att de litauiska domstolarna inte tagit upp frågan gör att Rudomanskis talar om att de verkar ”föredra Rysslands position i frågan om familjelagstiftning”.

Förutom att få Europadomstolen att ta ställning till avsaknaden av juridiskt erkännande av samkönade relationer vill de tre paren att Litauen skall erkänna samkönade partnerskap och äktenskap som ingåtts i andra EU-länder.

Litauens premiärminister Ingrida Šimonytė från Fosterlandsförbundet har försökt få politisk majoritet för att anta en partnerskapslag och dessutom för att avskaffa landets ”uppmaningsförbud”, dvs förbud att informera om och tala positivt om samkönad kärlek. Hittills har hon inte lyckats.

Litauen, Bulgarien och Rumänien är de tre länder inom EU som inte har vare sig äktenskap eller partnerskap för samkönade par.