Det utbröt jubel i tyska Budestag när Tysklands uppdaterade könstillhörighetslag antogs.

Landets första transperson att väljas in i Bundestag, Nyke Slawik, från De gröna, öppnade debatten med att berätta om sina erfarenheter och framförde även ett tack.

– Från den 1 augusti kan interpersoner (intersexuella) utan intyg, transpersoner och ickebinära utan utredning ta sina egna beslut, för det tackar jag er alla.

Nyke Slawik från De gröna öppnade debatten i Bundestag.

Lagen träder i kraft den 1 november med redan från den 1 augusti kan från 18 års ålder kan de som önskar byta förnamn och juridiskt kön endast genom att enkelt anmäla detta till motsvarande skattemyndigheten. Efter tre månader träder ändringen ikraft och ändring av förnamn och kön kan göras högst en gång om året. För unga 14 till 17 år krävs föräldrars medgivande.

I Sverige fortsätter motståndarna till en ny könstillhörighetslagstiftning att lobba i syfte att stoppa omröstningen nu på onsdag. Målet för motståndarna, Kristdemokrater och Sverigedemokrater, är att få 1/3-del av närvarande riksdagsledamöter att rösta för att lagförslaget återremitteras till Socialutskottet. En rad moderata företrädare runt om i landet har också utövat politisk påtryckning internt och via medier för att få moderata riksdagsledamöter att rösta emot den könstillhörighetslagstiftning som deras partiledare Ulf Kristersson ställt sig bakom.

För att uppnå 1/3 krävs om alla riksdagsledamöter är närvarande 116 röster. Då Kristdemokraterna tidigare krävt att kvittning inte skall tillåtas betyder det att de ledamöter som inte är på plats räknas som frånvarande. De två partierna som motsatt sig den nya lagen samlat tillsammans 91 ledamöter, så skall 1/3-del rösta för återremittering krävs att många moderater och socialdemokrater röstar för och att många ledamöter är frånvarande.

Om så sker skjuts beslutet upp och missnöje har visats. Eventuellt kan då ytterligare kompromiss kring åldersgränsen för att ansöka om juridiskt könsbyte tas fram. Statsminister Ulf Kristersson (M)  sa i förra veckan att han själv gärna sett en 18-årsgräns. Ett uttalande som tolkades som att han signalerade en öppning för ytterligare kompromiss och ha en öppning för partiet att backa om den interna kritiken blev för kraftfull.

Socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Annika Strandhäll, som uttalat sig mot socialutskottets förslag till ny könstillhörighetslagstiftning. Hon kommer inte närvara vid

Till skillnad från den idag antagna tyska lagen krävs för juridiskt könsbyte i det svenska lagförslaget att den som önskar byta juridiskt kön först skall inhämta ” ett intyg från legitimerad läkare (normalt psykiatriker) eller legitimerad psykolog” och sedan skicka in sin ansökan till Socialstyrelsen. Åldersgränsen för att kunna ansöka föreslås bli 16 år. Föräldrars tillstånd krävs upp till myndighetsåldern 18 år.