Efter att ha förlorat striden om att frånta lesbiska medmammor föräldraskapet gick Italins premiärminister Giorgia Meloni i helgen till förnyad attack mot surrogatarrangemang.

– Jag menar fortsatt att surrogatarrangemang är en omänsklig företeelse, sa hon vid en konferens i fredags om landets låga födslotal kallad ”För ett ungt Europa”, arrangerad av Eugenia Roccella, Italiens Familjeminister.

Meloni sa att hon stöttar det förslag som nu ligger i det italienska parlamentet som handlar om att göra surrogatarrangemang till ett internationellt brott. Förslaget innebär att såväl surrogatarrangemang som innefattar ekonomisk ersättning som altruistiska skall göras olagliga med en straffskala på mellan 600 000 till 1 miljon Euro i böter och fängelse på mellan tre månader upp till två år.

Hon följer därmed det Påven Franciskus nyligen uttalade om surrogatarrangemang som ett brott mot både barnets och den födande moderns värdighet.