I vårändringsbudgeten som regeringen med stöd av Sverigedemokraterna la fram under måndagen framgår det att stödet till arbetet mot hiv/aids och andar smittsamma sjukdomar kommer minska med 4 miljoner kronor. Från drygt 150 miljoner till drygt 146 miljoner kronor.

Minskningen innebär enligt regeringen att ”viss verksamhet av administrativ karaktär samt avseende kunskapsspridning om hiv kommer att genomföras i mindre utsträckning än planerat under innevarande år.”

Samtidigt meddelades i torsdags genom  Socialminister Jakob Forssmed (KD) och Jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) att Folkhälsomyndigheten nu fått i uppdrag att  uppdatera den. nationella strategin och handlingsplanen mot hiv/aids liksom andar sexuellt överförbara infektioner.

– Det är mycket positivt att en ny nationell strategi och handlingsplan mot hiv/aids ska tas fram, kommenterade Brandberg. Det stigma som tidigare omgav sjukdomen har tack och lov minskat men utmaningar kvarstår. Insatserna ska nå de målgrupper som är särskilt viktiga i det förebyggande arbetet. Parallellt måste arbetet fortsätta för att säkerställa allas lika rättigheter och möjligheter.

Den strategi som nu skall tas fram skall ”utgå ifrån den epidemiologiska situationen i Sverige och vägleda arbetet för att insatser ska nå målgrupper som är särskilt viktiga i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, för att minska spridningen och skadeverkningarna av hiv.”