Årligen publicerar ILGA-Europa en listning av hur länderna hanterar hbtqi+rättigheter. I takt med att frågor kring transpersoner och intersexuella adderats till det som kallas Rainbow map så har Sverige år efter år tappat i placeringar. I år har landet, trots en uppdaterad könstillhörighetslagstiftning, etablerat sig som det sist placerade landet i Norden.

– Att Sverige halkar ner så många placeringar är tyvärr ett tydligt kvitto på den backlash vi har sett de senaste åren. Det är en utveckling vi behöver vända och för det behövs politisk vilja och reformer, såsom ett förbud mot omvändelseförsök, säger RFSL:s förbundsordförande Peter Sidlund Ponkala i en kommentar.

I listningen där Sverige landar på en total 12e plats samlar Sverige näst intill toppnivån 100% när det handlar om rättigheter för regnbågsfamiljer och möjligheten för civilsamhället att arbeta, där landet får exakt 100%. Vi utmärker oss negativt först och främst när det handlar om Intersexuellas rätt till kroppslig integritet, där Sverige inte gjort någon positiv åtgärd och tilldelas 0%. Även transpersoners rättigheter är någon Sverige är svaga på. Trots en ny könstillhörighetslagstiftning så kritiseras Sverige för bland annat avsaknaden av självbestämmande, att en åldersgräns för könskorrigering finns och att ickebinäras rättigheter inte tydlig skyddas. Överlag kritiseras Sverige även för avsaknaden av aktiva handlingsplaner med åtgärder mot diskriminering och hatbrott liksom att vare sig transpersoner eller intersexuella skyddas i grundlagarna. Att Sverige fortsatt inte förbjuder omvändelseterapi ger också en bock i kanten.

SETA i Finland, motsvarigheten till RFSL, konstaterar att landet ligger kvar på en sjätte plats i ILGAs Rainbow Map. Och noterar att detta innebär att man nu är stillastående vad gäller reformer.

– Omvändelseterapi är inte förbjudet i Finland, vilket är en betydande brist, säger Setas ordförande Pekka Rantala i ett pressmeddelande. Medborgarinitiativet Rikkomaton, som syftar till att förbjuda omvändelseterapi, behandlas för närvarande i riksdagen. Vi förväntar oss att en majoritet i riksdagen ställer sig bakom initiativet för att förbjuda konverteringsterapi.

Även Finland har brister när det gäller rättigheter för transbarn och -ungdomar och intersexpersoner liksom även regnbågsfamiljer och asylsökande. I Finland antogs en ny könstillhörighetslagstiftning som bygger på självbestämmande men som inte omfattar minderåriga eller icke-binära kön.

– Den nya translagen var en betydande förbättring jämfört med den gamla, men den var redan föråldrad när den trädde i kraft, till exempel på grund av kravet på myndighetsålder. I år har till exempel Tyskland och Sverige beslutat att möjliggöra juridiskt könsbekräftande för minderåriga. Den låga nivån av rättigheter för ungdomar som tillhör könsminoriteter, icke-binära och intersexpersoner är en ständig skamfläck i jämförelser av regnbågsrättigheter, säger Rantala.

Setas generalsekreterare Kerttu Tarjamo ser uppkomsten av auktoritära politiska krafter som ett konkret hot mot regnbågspersoner.
– Auktoritära krafter bromsar också framstegen i Finland, vilket bland annat syns i regeringens passivitet när det gäller att stärka regnbågspersoners rättigheter”, säger Tarjamo i pressmeddelandet.
– För att vara en stark försvarare av rättsstaten och mänskliga rättigheter i Europa måste Finland vara ambitiöst i sina egna åtgärder, men Finland är fortfarande ett land som inte har lyckats skapa en nationell strategi och handlingsplan för att stärka regnbågspersoners rättigheter.

ILGA Europa sammanfattar den årliga Rainbow map med att de negativa trenderna, där ”auktoritära ledare i Europa fortsätter att använda hbtqi+ som syndabock för att söndra och mobilisera sina egna väljare.” Uttalandet från ILGA Europa fortsätter:

”Vid en tidpunkt då vissa italienska regioner drar tillbaka föräldraskapsrättigheter från samkönade par, då ansträngningar görs för att skriva om riktlinjer för att begränsa tillgången till transspecifik vård i Slovakien, Kroatien, Frankrike och Storbritannien, och då vi bevittnar Rysslands oöverträffade beslut att kriminalisera den ‘internationella hbtqi+rörelsen som en ‘extremistorganisation’, gör resultaten från årets Regnbågskarta det tydligare än någonsin att endast rättsligt skydd kan säkerställa att grundläggande rättigheter garanteras.”

ILGA-Europa oroas över, i ljuset av ett EU-val där anti-hbtqi+partier ser ut att gå fram, att kontinenten inte är ”rustad att möta attackerna från extremhögern”.

Totalt är det 49 länder rankas av ILGA och dess medlemsorganisationer. Malta hamnar återigen högst med 88 procent, följt av Island på 83 procent och Belgien på 78 procent. Sämst placerar sig Ryssland och Azerbajdzjan på 2 procent och Turkiet på 5 procent.