När det belgiska ordförandeskapet för EU i fredags, på den Internationella dagen mot homo-, trans- och bifobi presenterade ett dokument om hbtqi+rättigheter inom EU var det 9 av unionens 27 länder som inte skrev under.

Föga förvånande var Ungern ett av de länder som markerade att de inte är med i det för de 18 undertecknande ländernas ambitioner för att förbättra livsvillkoren för hbtqi+personer.

Bland övriga åtta länder som inte ställer sig bakom strategierna inför den kommande valperioden är Slovakien, som nyligen fått en ny regering som likt Ungern står närmare Ryssland och som i hbtqi+frågor står för en mer ”nationalkonservativ” inriktning. Även Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen och Tjeckien liksom Italien valde att inte skriva under.

Enligt tidningen Il Messaggero var det för italiensk del främst skrivningar om transpersoners rättigheter som väckte anstöt.

– Alla kan välja vem de älskar eller har sexuella relationer med. Men friheten att ‘vara vem man vill’ som åberopas i dokumentet är en ideologisk tvång och en förnekelse av verkligheten, eftersom kroppens och könstillhörighetens verklighet inte kan ändras i grunden, sa familjeministern Eugenia Roccella. Det finns kvinnor och det finns män. Vi vill bevara antropologin som föräldraskapet som mänsklighetens kontinuitet bygger på, för om man avskaffar män och kvinnor, förändras också föräldraskapet och man bör inte bli förvånad om man då inte längre får barn.

Italiens regering försökte nyligen frånta lesbiska medmammor deras redan erkända föräldraskap vilken en domstol till slut stoppade.