QX

Omröstningen är avslutad

Din röst kommer att bekräftas via sms, kostnad: 5kr + ev trafikavgift. Du kan bara rösta en gång per telefonnummer.
OBS. Det går bara att rösta genom detta formulär från Sverige.
Om du bor utomlands kan du rösta via post till: QX Box 17218 104 62 Stockholm, Sverige. Märk kuvertet QX Gaygala.
Sista dag för röstning är den 14 januari 2024.