Ett stort steg eftersom det ända sedan 2003 varit möjligt för samkönade par att adoptera då partnerskapslagen ändrades och förbudet mot adoption till samkönade par avvecklades.
– Jag tycker att det är väldigt roligt att adoption till ett samkönat par äntligen har realiserats. Det har varit en självklarhet i Sverige att samkönade par är lika goda föräldrar, att det handlar om människornas benägenhet och kvalitet som föräldrar.
Och att det sker har stor betydelse, inte bara i Sverige utan även i Sydamerika-regionen där Colombia är ett land som har stor betydelse för regionen, säger Åsa Regnér, barnminister och regeringsansvarig för internationella adoptioner.

För att kunna genomföra en nationell eller internationell adoption måste man ha ett medgivande från kommunen där man är skriven. Sedan bestämmer varje land individuellt vilka krav som ställs på den eller de som adopterar, och det är här det har tagit stopp: Inget av Adoptionscentrums samarbetsländer har hittills tagit emot ansökan om adoption från samkönade par.
Tills nyligen, då Colombia bestämde att inte längre definiera par utifrån kön, vilket innebar att adoption för samkönade par nu är möjligt.

Philip Botström, ordförande i SSU, och själv adopterad från Colombia och gay. Han känner glädje för beslutet, både på ett politiskt och personligt perspektiv.
– För att framsteg ska ske så krävs det att vissa länder går före, inte bara i handling utan också ord, och jag tror att vi kommer se en utveckling, att det här är en naturlig ordning.
Philip Botström kom själv till Sverige för 27 år sedan som adoptivbarn från just Colombia, med hjälp av Adoptionscentrum.
– Jag som homosexuell i Sverige idag vet hur fruktansvärt tufft det är att gå och längta efter barn och acceptera tanken på att det inte skulle bli verklighet att få bli förälder. Det här nyheten är en milstolpe som skapar både möjligheter och ger hopp.

Paret som nu fått adoptera är än så länge anonyma, men Åsa Regnér har personligen ringt upp och gratulerat familjen. Och så vitt hon eller Philip Botström vet så har paret inga familjära kopplingar till Colombia.
– De fall som tidigare varit då har det funnits en koppling till landet och det här är mig veterligen det första fall där det inte finns en biologisk eller familjär koppling till landet. Och det borde vara ett kvitto på att fler länder som inte har koppling till landet de vill adoptera från kommer få den möjligheten.

Detta är inte den första positiva nyheten angående adoptioner i år. Från och med årsskiftet höjde regeringen adoptionsbidraget till 75 000 kronor per barn vilket innebär att föräldrarna nu får hjälp med 33 procent av den genomsnittliga adoptionskostnaden.