Ett flertal forskningsstudier tyder på att hbtq-personer löper större risk att utsättas för våld i nära relationer. Just nu utförs den första svenska vetenskapliga studien om våld och övergrepp i ungas relationer (15-23 år). Undersökningen gäller inte bara fysiskt våld utan även psykiskt, digitalt och sexuellt våld. Men det har varit svårt att nå ut till personer som lever eller har levt i relationer med någon av samma kön/könsuttryck.

Därför efterlyser Carolina Överlien hbtq-personer mellan 15-23 år som har utsatts för någon typ av våld från sin partner att delta i en forskningsintervju.

– Jag har i många år forskat om våld i nära relationer och genomfört många intervjuer med våldsutsatta barn och unga. Jag är mycket noga med att ungdomarna ska uppleva intervjun med mig som något positivt, trots det tunga temat, säger Överlien.

– Vår ambition är att studien ska resultera i att problemet sätts minst lika mycket på agendan som våld och övergrepp mellan vuxna.

Det behöver inte handla om en längre relation utan kan vara ett ‘one night stand’, bara det var något mer än vänskap.

Har du erfarenhet av våld i en nära relation? Är du mellan 15-23 år? Mejla till Carolina Överlien på [email protected]carb.su.se