Större variation bland kön, sexualitet, funktionshinder och hudfärg ska göra emojis mer inkluderande. Emojipedia har släppt den slutgiltiga listan på alla de nya symbolerna som väntas släppas till telefoner i slutet av september eller oktober, men inget datum är fastställt.

Det är 59 nya emojis, men räknar man med alla de nya kombinationerna som går att göra, blir det ungefär 230 totalt. När de släppts kan man välja hudfärg och kön på par, precis hur man vill. Ett tredje kön introduceras också.

Bland annat synliggörs olika funktionsvariationer. Till exempel teckenspråkstalare, rullstolsburna och synskadade. Dessutom kommer det emojis som är hjälpmedel till funktionshindrade, till exempel hörselapparat.

Apple ska ha samarbetat med amerikanska organisationer för blinda, personer med funktionshinder och döva för att få en så tydlig och precis representation av de olika funktionshindren.

Nedan kan ni se en summering på samtliga emojis.