Terapin kommer som ett svar på alla ”omvandlingsterapier” där målet är att ändra hbtq-personers läggning.

– Vi ser en fortsatt påtryckning av konservativa grupper som hävdar att det är möjligt att omprogrammera icke-heterosexuella och tvinga dem till att bli något de inte är, säger Emma Gunterberg Sachs, verksamhetsansvarig för West Pride.

Homofobiterapin, som de valt att kalla den, är en självhjälpsterapi baserad på kognitiv beteendeterapi(KBT). Den är speciellt utformat till personer som blir stressade, arga eller oroliga när de möter hbt-personer. Terapin kommer i ljudformat och är i åtta steg där varje avsnitt är mellan 4-8 minuter. Varje steg handlar om ett specifikt och delmål. Lyssnaren får också konkreta hemuppgifter att göra.