I studien “Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homo- och bisexuella samt transpersoner” från Folkhälsomyndigheten (FHM) som publicerades april 2020 framgår det att MSM, män som har sex med män, testar sig i högre utsträckning än heterosexuella män. Ungefär en tredjedel, hade testat sig de senaste tolv månaderna. Jämförelsevis med straighta män, där bara en av tio uppgav att de testat sig under samma period.

De är också betydligt bättre på att använda skydd under sex. Av de som haft analsex användes kondom hälften av gångerna, medans heterosexuella män bara använde kondom vid penetrativt sex två av tio gånger.

Men trots bra koll på sin sexuella hälsa och vanan att använda kondom, ökar antalet könssjukdomar explosionsartat mellan MSM. Enligt Folkhälsomynghetens statistik över gonorré och syfilis ser man en markant ökning hos gruppen. Sedan 2012 har antalet fall syfilis nästan tredubblats och antalet fall gonorré nästan fyrdubblats.

Så varför skyddar inte kondomen mot könssjukdomar? Enligt studierna och efter samtal med STI-läkare (sexuellt överförbara sjukdomar) framkommer det att det beror på flera olika faktorer.
Att man börjar sexet med kondom för att sedan ta av den, men fortsatt med annan sexuell aktivitet, skulle till exempel vara en bidragande faktor.

Oskyddat oralsex innebär alltid en risk för infektioner, som syfilis och gonorré

I undersökningen framkommer det att av de som haft penetrerande sex, både de som “tog emot” och “gav” med en icke stadig partner, användes kondom under hela akten bara hälften av gångerna.

Finn Filén, STI-ansvarig läkare på mottagningen Venhälsan som riktar sig till gay män, bekräftar att många som kommer dit, är mindre oroliga för att smittas via till exempel oralsex.

– Generellt får vi på Venhälsan intrycket att MSM som kommer hit är mindre oroliga för att ha oralsex utan kondom jämfört med att ha analsex utan kondom. Om den huvudsakliga oron gäller HIV så är detta resonemang korrekt. Tyvärr innebär dock oskyddat oralsex alltid en risk för andra infektioner, som syfilis och gonorré.

FHM är i vilket fall tydliga, för att skydda sig mot gonorré, som kan smittas via urinröret, ändtarm, svalg och ögon, är det därför av stor vikt att man har på kondomen under hela sexakten. Men att syfilis och gonorré sprids i den takt den gör, har såklart inte bara med skydd att göra.

I snitt har homosexuella män sex med fyra olika manliga partners under tolv månader.
Bland gruppen heterosexuella män i åldern 20-29 är det vanligast att ha en sexpartner under tolv månader. Endast fyra procent hade haft fyra sexpartners. Fler sexpartners och ett annat typ av sexliv, tror Finn Filén är avgörande för att syfilis och gonorré sprids.

– Inom den här gruppen byter man generellt sett oftare partner jämfört med heterosexuella. Det är vanligt att man har ”casual sex” med en tillfällig partner och antalet partners per år är ofta högre jämfört med heterosexuella. Gruppsex, cruising, och helt anonymt sex på klubbar och i darkrooms är relativt ovanligt bland heterosexuella men är relativt vanligt och accepterat inom bland MSM. Det är också betydligt vanligare med öppna relationer utan krav på sexuell trohet, om man jämför med heterosexuella relationer.

Karl har haft syfilis två gånger och gonorré tre gånger

QX kom i kontakt med Karl, som egentligen heter något annat. Han har haft syfilis två gånger och gonorré tre gånger. Karl stämmer in på den beskrivningen som Finn Filén ger och han säger själv att han har “betydligt fler sexpartners än genomsnittet”. Han är inte jätteförvånad att han fått könssjukdomarna flera gånger.

– Jag får ju det eftersom jag inte skyddar mig. För mig är det ett medvetet val jag tar.

Karl berättar att han använder skydd ungefär två av tio gånger. Han bekräftar också att det är vanligt, som studien visar, att han flera gånger kan ha börjat använda skydd under sexet, men sedan tagit av det och fortsatt.

Är du rädd för att sprida sjukdomar till andra?
– Jag är inte rädd, jag vet vilka risker jag utsätter mig för och jag önskar att fler var riskmedvetna. Jag upplever att många som rör sig i liknande sexuella sammanhang som jag, är medvetna om riskerna.

Vet du om du själv spridit syfilis eller gonorré?
– Jag gissar att jag spridit sjukdomar vidare. De gånger jag själv haft STI har jag varit så hjälpsam och ärlig jag kunnat vid smittspårning.

Att använda Karl som exempel gör det kanske enkelt att anta att det är en mindre grupp personer som står för en större del av de rapporterade smittfallen. Men statistiken visar att endast en procent av MSM hade haft mer än en STI under 12 månader.

Flera bakterier har en obehaglig förmåga att utveckla mutationer

Inom ingen annan sexuellt aktiv grupp ökar bekräftade fall av syfilis och gonorré i sådan takt. Det verkar inte spela någon roll hur bra MSM är på att använda skydd eller att testa sig, då det snarare handlar om vilken typ av sex gruppen har. Cruising, gruppsex och anonymt sex är såklart inte representativt för alla, men högst troligen är det i de sammanhangen, och att man aktivt väljer att inte skydda sig, som gör att spridningen ökar i sådan snabb takt.

Men både syfilis och gonorré går att behandla med antibiotika, så är man ju frisk sen?
– Vi kan i nuläget hantera de flesta infektionerna med antibiotika men flera bakterier har en obehaglig förmåga att utveckla mutationer, vilket gör att de blir allt svårare att behandla. Vi kommer i framtiden sannolikt att få en situation där vissa infektioner inte går att behandla så som vi gör idag. Dessutom kan det vara en smärtsam och obehaglig upplevelse att få en sexuellt överförd infektion. Även om man själv inte får tydliga symtom kan man föra infektionen vidare till en partner som i sin tur får det besvärligt.

Hur rädda bör vi vara för resistenta könssjukdomar, till exempel “supergonorrén”, som WHO varnade för 2017?
– Vi på Venhälsan har ännu inte sett några sådana fall. Jag har heller inte hört något om att det dykt upp på andra mottagningar i landet. Men eftersom gonorré har en god förmåga att utveckla resistensmutationer, betraktar vi det bara som en tidsfråga innan det blir ett problem även hos oss. Kanske måste man då ge kombinationsbehandlingar med injektioner och/eller tablettet i flera dagar med läkemedel som ensamma inte räcker, men har tillräcklig effekt i kombination? Ingen vet i nuläget.

Efter samtal med Göran Sjögren, sjuksköterska och sektionsledare på Könsmottagningen och Gayhälsan i Göteborg, säger även han att de inte haft några rapporterade fall av resistent gonorré. Däremot varnar både Finn Filén och Göran Sjögren för en annan sjukdom och risken för resistens.

– Könssjukdomen mycoplasma genitalium har stor förmåga, ännu större än gonorré, att utveckla resistensmutationer. Vi har på Venhälsan haft ett flertal patienter med resistent mycoplasma genitalium, men hittills ingen där våra behandlingsalternativ helt har tagit slut, säger Finn Filén.

Göran Sjögren berättar om de ökade fallen:

– När vi var på STI-dagarna i Stockholm lyfte man mycoplasma genitalium ganska kraftigt och berättade om en del fall i Sverige där man behandlat patienter i flera år. Men i nuläget bör man inte vara alltför nervös, sen kan det ju såklart bli värre.

Infektionen kan idag behandlas med antibiotika, men resistensproblem har förekommit och ofta behövs en speciell typ av antibiotika. Könssjukdomen går heller inte under smittskyddslagen vilket gör att den inte omfattas av kontaktspårning eller behandlas gratis som tex klamydia.

Men trots att könssjukdomarna ökar och risken för att vissa kan bli resistenta, poängterar Finn Filén att man såklart kan ha ett aktivt sexliv, men då har man också större ansvar att testa sig oftare.

– Det är lätt för oss i vården att uppmana folk att helt enkelt ha färre partners och att använda kondom. För många kan det dock vara svårt att alltid följa dessa råd. Om det känns svårt att använda kondom och om man har ett aktivt sexliv är det klokt att testa sig ofta för att undvika att själv få obehag, och för att inte föra infektioner vidare.

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU ANVÄNDER SKYDD:

– Ha kondomen i rumstemperatur, jackfickan är ett bra ställe.
– Håll koll på bäst före-datumen.
– Använd det på rätt sätt, till exempel att det är på under hela samlaget.
– Använd inte kondom tillsammans med fettbaserade medel som olja eller hudkräm. Använd glidmedel som är vatten- eller silikonbaserade
– Använd rätt storlek