På grund av den snabba ökningen smittspridningen av covid-19 och allt fler inlagda på Södersjukhuset och såväl alla sjukhus i Stockholm tvingas Venhälsan återigen dra ner på verksamheten. Finn Filén berättar att HIV-patienter nu kommer prioriteras.

– På grund av att vi gjorde samma sak i våras när covid ökade, blev många årskontroller för våra HIV-patienter inställda. Dessa besök kan inte bli uppskjutna ytterligare en gång under 2020.

Även personer som har symtom på STI och som kontaktspåras för STI kommer prioriteras.

Nya PrEP-behandlingar kommer pausas

De personer som redan står på PrEP kommer få fortsätta komma på sina kontroller, men de som är bokade för nybesök kommer pausas. Finn Filén säger att de tar höjd för att läkare och sjuksköterskor på avledningen kommer bli tvungna att omfördelas till andra vårdavdelningar.

Neddragningen av verksamheten gäller preliminärt fram 31 januari 2021 och då kommer beslutet att omprövas.

– Personer som är symptomfria och vill testa sig för STI rekommenderas tills vidare kontakta SMSH, RFSU eller Mansmottagningen. Personer som har symptom av STI får höra av sig via telefon för tidsbokning.