Enkäten består till största del av frågor som vill fånga attityd och kunskap kring hiv hos homo- och bisexuella män som inte själva lever med hiv.

– I en tid av smittfri hiv är det viktigt att vi förstår varför fördomar och stigman fortfarande finns kvar vad gäller hiv. Vår förhoppning är att ytterligare minska stigmat kring hiv. Vi vet det kan ge bättre livskvalitet för personer som lever med hiv, men en inte omöjlig tanke är att det också skulle kunna ge ett bättre välmående hos gaycommmunityt i stort eftersom det är ett community som så starkt har förknippats med hiv i Sverige, säger Positiva gruppens kommunikatör Ronja Sannasdotter till QX.

Ronja Sannasdotter berättar att PG fått göra vissa justeringar på grund av pandemin, men till hösten hoppas de kunna genomföra seminarier i Stockholm, Göteborg och Umeå för att diskutera resultat och vägar framåt.
– PG kommer även att skriva en rapport till Folkhälsomyndigheten, som är delfinansiär till denna rapport som kan ligga till grund för mycket arbete kring att minska hiv-stigmat framöver.

Studien, som fokuserar på vad hivnegativa män som har sex med män tänker kring hiv, är den första i sitt slag i Sverige och har bland annat gått ut till medlemmar på Qruiser. Nu hoppas PG att fler ska svara på enkäten som finns tillgänglig HÄR.
– Ju fler svar vi får desto bättre kan vi förstå vilka tankar som formar människors attityder till hiv, och vad vi kan göra för att förbättra kunskapen och minska stigmat kring hiv. Det gör det lättare att leva med hiv och får förhoppningsvis även fler att våga testa sig, avslutar Sanna Björnsdotter.