Ladda ned QX oktober och läs hela intervjun med Ola Lauritzson

… mer makt:
1) Bli en duktig talare. Att stå inför publik och tala inger respekt och att bli bra på det handlar om träning. Så öva då för guds skull! Skriv ner det du vill säga och repetera hemma.
2) Var påläst. Om du har kunskap ses du som en självklar auktoritet.
3) Ha integritet. Gå inte in på saker som känns för privata. Lär dig säga nej och markera ditt revir.
4) Ta initiativ. Om du tar initiativet är det du som formulerat spelreglerna och då är det du som har ett försprång.
5) Inse pennans makt. Erbjud dig att skriva avtal i förhandlingar. Var den som skriver protokoll på möten. Sekreterarjobbet ses som ett skitjobb men är en viktig maktposition – den som sätter ord på besluten har också kontroll över dem. Du kan utesluta eller lägga till någon liten grej. Om det till exempel tagits beslut att det ska investeras en miljon kan du lägga till ett cirka ”investera ca 1 miljon”.

… högre lön:
1) Gör dig oumbärlig. Det är jätteviktigt, annars kan du inte förhandla. Bli bra på något som få eller ingen kan. Bli expert på en maskin eller ett dataregister. Eller bli en person som förknippas med varumärket.
2) Det andra är att just förhandla. Vissa vågar inte det, det är nog en svensk ide att vara försiktig. Var inte rädd för att vara tuff, men gör dig inte omöjlig. Hitta konstruktiva idéer som inte känns som en stor kostnadspost för arbetsgivaren, t ex att du får resultatbaserad ersättning.
3) Bli en nyckelperson. Ta plats och var motiverad. Kom med idéer. Se till att du syns och hörs.
4) Var positiv. Ingen vill ha negativa människor på sin arbetsplats. En gemensam nämnare för många framgångsrika människor är att de är oerhört trevliga. Var lättsam, social och snabb med att ge komplimanger.

… mer frihet:
1) Jobba på distans. Sök dig till en organisation/ett uppdrag som inte alltid fordrar att du är på en viss plats ett visst klockslag.
2) Ekonomisk trygghet. Lägg undan pengar så du klarar tillfälliga nedgångar och kan säga upp dig om du inte trivs.
3) Utnyttja tekniken. Ny teknik effektiviserar och gör dig mobil. Håll dig i framkant och utbilda dina kollegor i att använda webbkamera och skype eller vad det nu kan vara.