I 35 år var Jackie Jakubowski chefredaktör för kulturtidskriften Judisk Krönika. En tidskrift hyllad för sin kvalité och brobyggande mellan det judiska och icke judiska Sverige. Som skribent i Dagens Nyheter har han spridit kunskap om judiskt liv, idédebatt och tradition och varit en stark och nödvändig röst för liberala och demokratiska värderingar.

Det saknas nu Sverige.

Jackie Jakubowski föddes 1951 i polska Szczecin. Som 19-åring flyttar han med sin far till Sverige, undan de antisemitiska stämningar och praktiker som åter växt sig starka i en kommunistisk version.

I Sverige blir han genom sitt arbete med Judiska Krönika en central kulturaktör och politisk debattör där kampen mot antisemitismen stod högt på dagordningen. Han tog debatter och strider för att försvara sin tidnings oberoende och han försvarade judiskt liv i mångfald, inte sällan mot religiösa grupperingar som föredrog enfald.

När vi 2007 fick kontakt i samband med Judisk Krönikas 75-årsjubileum och första året då en kombinerad judisk/regnbågsfest med klezmerorkestern Sternfall på Mälarpaviljongen hölls, var det i ett omedelbart samförstånd. Jackie Jakubowskis stod för ett öppet samhälle där respekt för minoriteter var en grundsten. Hans mångåriga kamp tillsammans med romer för romska rättigheter fick sin självklara expansion genom samarbetet mellan det judiska och regnbågs-Sverige.

En av de första sommarnätterna med Sternfall då musik och sång ekade satt Jackie med sin älskade Annie bland gästerna. Efter en av sångerna sa han drömskt: ”Tänk om min pappa hade fått sitta här och höra jiddish spridas över Riddarfjärden”. Precis det är berättelsen om vikten av den årliga gemensamma festen för två minoriteter som engagerar sig för att inte, ännu en gång, dela mördarnas baracker.

När Jackie avslutade sin tid på Judisk Krönika fick jag äran att framföra ett av många tack. Ett tack som handlade om att genom Jackie Jakubowskis arbete  fått lära hur man orienterar sig i en minoritetsgrupp. I hans fall med ett otal olika former av religiösa eller sekulära uttolkningar av identitet. I regnbågsfallet en aldrig sinande ström av bokstavskombinationer och identitetsriktningar. Jackie hanterade det galant genom just inkludering, nyfikenhet och den bredd som blev hans signum under de 35 år han ledde Judisk Krönika. Där själva förutsättningen för att lyckas är kärleken till den värld han skrev om.

Jackie Jakubowski är en av alla de som sökt sitt nya liv i vårt land och gjort Sverige vackrare, bättre och rikare. För Regnbågs-Sverige är betydelsen av det Jackie Jakubowski gett oss genom att engagera sig för ett öppet samhälle och en öppen judisk kultur mer än det tacksamhet kan formulera.
I sommar firar vi gemensamt igen, numera med Annelie Rådestad som Judisk Krönikas chefredaktör och bärare av det öppna samhället liksom vikten av att minoriteter, speciellt i oroliga tider, möts.

Jackie Jakubowski är garanterat med oss även på sommarens fest! Absolut finns han med då Nils Harning till Sternfalls toner stämmer upp i den romska punkgruppen Gogol Bordellos låt ”Start wearing purple”.