”Att kontinuerligt ta hivläkemedlet Truvada kan minska risken för hivinfektion med mer än 80 procent för personer med hög risk.”. Det konstaterade under tisdagen Folkhälsomyndigheten och ställer sig därmed bok att PrEP (preexpositionsprofylax) skall tillämpas i Sverige. Myndigheten säger att  det finn ”god evidens – gediget vetenskapligt stöd – för att PrEP är effektivt för att minska risken för hivinfektion hos män som har sex med män (MSM) med förhöjd risk för hivinfektion.”

Däremot understryker myndigheten att PrEP endast gäller hiv och inte andra könsinfektioner.

– Behandlingen skyddar däremot inte mot andra sexuellt överförbara sjukdomar och vid förskrivning bör läkaren därför också ge råd om säkrare sex, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten och de säger att PrEP ska erbjudas till individer där läkaren och individen själv bedömer att det finns en kraftigt ökad risk för hivinfektion.

Från HIV-Sverige välkomnas myndighetens ställningstagande.

– För oss är det viktigt att PrEP tillgängliggörs för alla oavsett vem man är, var man bor eller vem man älskar, PrEP är ett effektivt komplement till det hivpreventiva arbetet och vi hoppas att det kan börja skriva ut redan idag i och med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Christina Franzén, ordförande på Hiv-Sverige.