För drygt sex år sedan, den 26 juni 2015, nådde homosexuellas rättigheter i USA en historisk milstolpe, från och med det datumet blev det nämligen möjligt med samkönade äktenskap i samtliga delstater, ett beslut som togs av Högsta domstolen i USA.
För 19 år sedan blev det lagligt med samkönade äktenskap i den amerikanska delstaten Massachusetts, sedan dess ökade antalet stater som tillät homoäktenskap snabbt. Innan Högsta domstolens historiska beslut 2015 var det lagligt med samkönade äktenskap i 37 av 50 delstater. Och efter beslutet blev det alltså godkänt även i de resterande 13 staterna.
Därmed blev det lagligt i hela USA för homosexuella att gifta sig vilket var en historisk händelse när det gäller hbtq-rättigheter.
President i USA vid den här tiden var Barack Obama som kallade beslutet, ”en seger för USA” och såg till att Vita Huset lös upp i regnbågens färger. Något som han själv tyckte var ”pretty cool”.
När förre presidenten, Donald Trump, tillträdde ska han ha sagt att han var ”fine” med Högsta domstolens beslut och att han inte skulle försöka riva upp det. Andra menar att republikanernas krig mot hbtq-samhället bara har börjat i USA…