För att svara på den frågan, och ta reda på lite mer om HPV-virus, kontaktade vi Finn Filén som är överläkare för Venhälsan på Södersjukhuset.

– Det hade såklart varit väldigt bra om det hade funnits ett test för HPV-virus motsvarande det för exempelvis klamydia eller gonorré. Tyvärr är det enda vi i nuläget kan göra att behandla viruset när det ger sig till känna i form av vårtor eller cellförändringar, berättar han.

Hur vanligt är det att man bär på de potentiellt cancerframkallande typerna av HPV-virus?

– Det är väldigt vanligt bland sexuellt aktiva personer. Både kondylom, orsakat av ett ofarligt HPV-virus, och de potentiellt farliga HPV-virusen är troligen vanligare bland män som har sex med män och transpersoner jämfört med heterosexuella. Detta eftersom de flesta som hittills vaccinerats mot HPV är flickor, och då har de straighta killarna inte heller blivit smittade.

Vilka är de vanligaste cancerformerna för män som har sex med män och transpersoner orsakade av HPV-virus?

– Vanligast, och farligast, är analcancer. Bland hiv-positiva män som har sex med män är förekomsten cirka 100 gånger högre. Anledningen är att immunförsvaret kan ha påverkats, vilket ökar risken för både analcancer och andra cancerformer. HPV-virus kan även orsaka peniscancer och cancer i munhålan och svalget.

När bör man bli misstänksam ifall man kanske har fått cellförändringar orsakade av HPV-virus?

– Om du ser något avvikande, som exempelvis sår på penis som inte läker eller känner något konstigt i analen så undersöker vi det gärna på Venhälsan.

Hur kan man bäst skydda sig mot HPV-virus?

– Det enklaste är ju att ha sex med färre partners, men det känns ibland världsfrånvänt att predika, speciellt för vår målgrupp. Näst bäst är att skydda sig med kondom, men för många är inte heller detta ett alternativ. Man kan också vaccinera sig mot HPV, men just nu är det en stor diskussion om vilka som har nytta av det.

Vilken är din egen rekommendation när det gäller HPV-vaccinet?

– Man har mera nytta av vaccinet ju yngre man är och ju färre man har haft sex med. Så för nyutkomna killar kan det vara en god idé att vaccinera sig. Problemet där är ju att vaccinet inte är gratis, utan kostar runt 1 500 kronor per injektion, och det krävs tre sådana. Det är ganska mycket pengar om man kanske är i tonåren och inte vill ta den diskussionen med sina föräldrar, som kanske inte ens vet att man är gay. Om man redan är bärare av HPV-virus, vilket många lite äldre sexuellt aktiva är, gör vaccinet mindre nytta men kan ändå vara en bra investering. Dessvärre kan vi inte testa detta, så man får göra en egen bedömning där tyvärr ekonomin får betydelse. Majoriteten blir ju trots allt inte sjuka, men det finns några procent som får väldigt tråkiga följder av viruset.

– RFSL Ungdom driver för övrigt en kampanj för att HPV-vaccinet ska bli gratis för killar upp till 26 år, alla män och transpersoner som har sex med män, samt för HIV-positiva. Detta är något vi på Venhälsan till fullo stödjer.

Just nu genomför Venhälsan i samarbete med Endoskopienheten på Ersta sjukhus en studie av 300 HIV-positiva män, för att ta reda på hur vanliga farliga cellförändringar orsakade av HPV-virus är, och hur man bäst hittar dessa cellförändringar i analen – om det räcker med provtagning med en liten borste, eller om det rutinmässigt bör göras med endoskopi, det vill säga en högupplöst kameraundersökning av analslemhinnan.

– Vi har i studien hittills hittat ett misstänkt fall av analcancer, och en mycket hög andel cellförändringar. Även om majoriteten förmodligen inte hade lett till cancer har alla dessa cellförändringar åtgärdats och kommer att följas upp. En viktig fråga blir nu hur kostnadseffektiv screening för god anal hälsa bäst ska göras för hela Venhälsans målgrupp, säger Finn Filén.

QX har pratat med Lars, 48 år, som hade oturen att få cancer i munhålan orsakad av HPV-virus. Han upptäckte sin cancer när han fick en svullnad på halsen.

– Jag hade lagt märke till den under en längre tid, men gjorde ingenting förrän jag tydligt märkte att svullnaden växte. Så jag tog kontakt med en läkare som tog prover, och fick sedan veta att det var en elakartad cancer orsakad av HPV. Men jag fick också veta att denna typ av cancer oftast svarar bra på behandling. Vad jag inte visste då var att det skulle komma att bli en otroligt jobbig och smärtsam resa. Det är som att få halsfluss gånger tusen.

Lars fick cellgifter och strålades under tre månader. Under en tid kunde han inte äta, utan fick sin näring genom en sond kopplad direkt till magsäcken. I dag går Lars på kontroller var tredje månad, och när fem år gått utan några nya symptom blir han förhoppningsvis friskförklarad.

Kände du till HPV och att det kan orsaka cancer innan du blev sjuk?

– Jag kände till att HPV orsakar livmoderhalscancer hos tjejer, men inte att det även kan orsaka cancer hos män, och vilka konsekvenser detta kan få. Ändå känner jag mig lyckligt lottad eftersom min resa var mild jämfört med andra jag träffat som har drabbats av liknande cancer. De har berättat om svåra sår i munnen och på halsen, och en otrolig smärta. Fruktansvärt!

Hade du på något sätt agerat annorlunda om du känt till riskerna med HPV mycket tidigare i ditt liv?

– Svårt att säga, men min läkare berättade för mig att jag troligtvis smittades för 25-30 år sedan, och då var ju inte HPV på tapeten på samma sätt. Man vet mycket mer om det i dag, men hade jag haft samma kunskap då som jag har i dag hade jag absolut vaccinerat mig.

Det är ju högst osäkert om vaccinet gör någon nytta om man varit sexuellt aktiv under ett antal år – skulle du trots det, och det höga priset, rekommendera folk att ta det?

– Absolut! Min läkare kunde inte svara på om vaccin skulle ha någon effekt för mig i dag eller inte, men han kunde inte heller säga att det inte skulle ha någon effekt. Så jag överväger starkt att vaccinera mig. Det är värt vilken kostnad som helst att slippa bli sjuk!