Statistiken över antalet nyupptäckta hiv-positiva under 2015 har publicerats. Nivåerna totalt sätt ligger på en nivå som de senaste årens, men antalet som smittats i Sverige går stadigt nedåt.
2015 var det 177 nyupptäckta bland män som har sex med män. Antalet som smittats i Sverige låg 2015 på 40 stycken att jämföra med tidigare femårsperiods ca 60-70 per år
Så här förklarar Sentry nedgången: ”Orsaken till den positiva utvecklingen är naturligtvis att nära 98 % av alla kända hivpositiva män i vår grupp i Sverige står under en effektiv hivbehandling och att de nyupptäckta hivpositiva i de flesta fall får behandling direkt efter diagnosen. Tack vare att vi i vår grupp testar oss hyfsat regelbundet så bedömer man också att det så kallade mörkertalet eller de som inte vet om att de har hiv, är förhållandevis lågt.”
Se SENTRYTvodden där Robin Olsson snackar med Venhälsans Göran Bratt om de senaste siffrorna.