Under söndagen är det dags för nästa föreställning på Stadsbiblioteket. QX tog ett snack med Jan Ericson, som uppträder under artistnamnet Inga Tvivel. Bakom projektet står regissören och producenten Petter Wallenberg som skapat ”Bland drakar och dragqueens” där en trio dragartister, Robert Fux, Carnita Molida och just Inga Tvivel, intar scenen i Stadsbibliotekets sagorum för att gestalta sagor för barn mellan 3 och 7 år.

Varför sa du ja till det här projektet?
– Av en mängd olika anledningar: Dels för att läsning och läsfrämjande arbete ligger mig varmt om hjärtat, dels för att det är spännande att vara med om någonting nytt, och väldigt skoj att vara en del av. Som dragqueen, och lärare i svenska och drama är det kanske det rent av perfekta uppdraget för mig! Personligen, så kan jag önska att den här möjligheten hade funnits när jag växte upp och kände mig annorlunda. På ett större plan är det viktigt att alltid utmana, visa att man får göra det man känner för och bejaka varje människas unika drag.

Hur har det gått hittills?
– Det har gått bra! Vi har ett spännande samarbete med Stockholms Stadsbibliotek för att välja böcker till sagostunderna, den respons vi har fått har varit väldigt fint och intresset väldigt stort. På några timmar var samtliga platser bokade, så att extratillfällen fick läggas in!

Hur lägger man det på rätt nivå när barnen är så små?
– Vi har samarbetet med biblioteket för att hitta lämpliga normkreativa böcker, sedan handlar det om att hålla en läsning som alla kan få ut något av, att man pratar om bilderna och personerna och vad som händer i böckerna. När man arbetar med barn, kan ju vad som helst hända – det handlar om att vara öppen och lyhörd för de reaktioner som kan komma upp.

Vad innebär det att det är normkreativt?
– De sagor vi väljer, ”går emot” de gängse normerna på olika sätt. Det handlar om att visa på att det inte behöver vara på ett visst sätt, att barn har rätt att få välja sina egna förebilder, att en flicka inte behöver uppfylla det som är normativt ”flickigt” och så vidare.

Har barnen frågor och vad är den vanligaste frågan?
– Barn har alltid frågor och det är ju det som är fantastiskt, de är nyfikna och de vill veta. När vi gjorde pressfotograferingen, var barnen mer intresserade av sagan än sagotanten!

Höstens sagostundsdatum:
17 september, 15 oktober, 19 november samt 17 december