Emil, hur kommer det sig att du ger ut en handbok för anhöriga?
– Jag skrev boken för att jag såg ett behov att skriva något för de närmaste anhöriga. När vi tittar på statistiken så ser vi unga HBTQ-personer mår generellt sämre än heterosexuella cis-ungdomar i samma ålder, ofta känner de sig också osäkra i hemmet. Men det är i hemmet och bland de närmast anhöriga som en grundtrygghet kan skapas från början. Men sedan så har vi inom HBTQ-spektrumet en tendens att glömma bort att även anhöriga har en process de går igenom, vilket lyfts upp i den här boken.
Vad tror du att folk i allmänhet har för kunskap om hbtq?
– Jag skulle säga att generellt sett har folk en större kunskap om homosexualitet än om resten av spektrumet. Gruppen bisexuella glöms lätt bort och vad det gäller trans och queera identiteter så finns det rätt stora kunskapsluckor. Med allt pågående anti-trans-trams som pågår så ser vi behovet av mer kunskap och fakta på ett tillgängligt sätt. Sedan ska vi komma ihåg att kunskap inte alltid hjälper utan att det också handlar om att arbeta med värderingar och normer.

Vad innehåller boken för konkreta tips till en förälder som har ett barn som kommit ut som hbtq?
– Dels tips om hur du som förälder eller anhörig kan kommunicera och arbeta, med tips från både professionella och andra föräldrar, dels övningar. Som till exempel att ställa öppna frågor ”Är du tillsammans med någon” istället för ”Har du en flickvän/pojkvän?”, att visa upp olika sorters individer för sitt barn, att ha ett öppet sätt att prata om HBTQ-frågor. Att så att säga kratta manegen men inte tvinga någon att öppna sig. Att skapa och tillhandahålla förebilder som inte bara är heterosexuella cis-personer är också en viktig grej, att ge möjligheter att spegla sig. Annars innehåller boken även många övningar kring att arbeta med sina egna känslor, till exempel den oro som många föräldrar berättar att de har känt.
Vem vill du ge den här boken i julklapp?
– Till samtliga föräldrar i Svenska GENID (föräldrar tull unga med könsdysfori) och liknade organisationer som motverkar transungdomars rätt till självidentifikation och vård.

Köp boken i QX Shop!