Stämningen är på topp när ett trettiotal kvinnor på måndagen i arbetskläder och beväpnade med yxor tågar in på Alexanderplatz. Kvinnorna är i alla åldrar från femtio och uppåt, ungefär hälften svenskar, hälften tyskar. De har tre dagar på sig att slutföra sitt uppdrag: att med motorsågar och yxor förvandla 30 kubikmeter timmarstockar till fantasifulla vedstaplar.