I Elisabeth Ohlson-Wallins ursprungliga version av utställningen Jerusalem fanns en bild med som inför öppningen ansågs kunna väcka anstöt bland djupt troende muslimer. Och därmed togs bilden bort.
Bilden visar tre män med bar överkropp varav en sitter på knä på en bönematta och en man bredvid berör hans axel.
I bakgrunden står en man och döljer sitt ansikte och på väggen hänger en bild med text som bland annat innehåller namnet Muhammed.
De tre männen på bilden är israeliska judar då inga muslimska män vågade ställa upp med ansikte.
Bilden illustrerar Koranens sura 26: 156-166: ”Sura 26:165-166
Måste ni, ensamma i hela skapelsen, söka er till ert eget manliga kön och förbigå dem som er Herre har skapat till hustrur åt er? Ni överskrider verkligen alla gränser!
I den ursprungliga texten till bilden skriver Elisabeth Ohlson-Wallin att palestinska homosexuella blev djupt berörda av den ömhet bilden utstrålar och den var en av de bilder hon ser som tecken på hur homosexuella judar och muslimer liksom kristna umgås över ”gränserna”.
Efter diskussioner inför öppningen i Göteborg ansågs det som att bilden dock kunde vara provocerande. Det säger Elisabeth Ohlson-Wallin till QX är något ”jag aldrig mått speciellt bra av”.
– Det känns skönt att samtala om bilden och plocka upp den ur sin transportlåda. Efter att Världskulturmuseet hade så svårt för bilden och att polisen i Göteborg också reagerade starkt på bilden så känns det skönt att här i Stockholm och på Södra teatern samtala om bilden i lugn och ro, säger hon.
Vid samtalet som hålls 17.30 på Kägelbanan medverkar förutom Ohlson-Wallin Marjut Ervasti präst i Svenska kyrkan, Ardashir Bibakadabi ordförande för föreningen Homan, George Svéd, f.d. ordförande i GALEJ (Gay and Lesbian Jews of Sweden), och Wilo riksdagskandidat för Feministiskt initiativ.

Jerusalem har kommit till Södran Starka känslor på Jerusalem-vernissage Ohlson Wallin ger en mörk bild av religion

Jerusalem i QX Shop