I slutet av maj och början på juni visar föreningen Lesbisk makt utställningen Myter och verkligheter – en lesbisk odyssé på V8-biblioteken i åtta av Västerbottens inlandskommuner.

– Det finns en utbredd tystnad om hbtq-personers berättelser och historia i Västerbotten. Därför är det viktigt att lyftade queera myter och verkligheter som finns i länet. Det ingår i bibliotekens demokratiska uppdrag att vara tillgängliga, trygga och angelägna för alla, säger Christer Edeholt, biblioteksutvecklare, Regionbibliotek Västerbotten i ett pressmeddelande.

Utställningen beskrivs som ”en inlandsturné för alla som för en stund vill vara en del av den lesbiska gemenskapen” och genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden. Myter & Verkligheter beskrivs i pressmeddelandet ha till syfte att ”att stärka norrländska lesbiska och queera ungdomars rättigheter, inflytande, identitet och psykosociala hälsa, skapa ökad delaktighet i kulturlivet och främja demokrati.”

– Många, särskilt unga, tror att de är ensamma om att leva utanför normen och tror att de behöver flytta för att få ett bra liv. Vi vill både visa att lesbiska och queera i alla tider bott och verkat i hela Norrland, samtidigt som vi erbjuder en speciellt trygg, queer plats där en kan slappna av en stund, säger Elfrida Bergman, projektledare.

Hela turnéplanen med start den 27 maj hittar du i QX gayMap.