Som första stad i landet kommer Göteborg att ha ett monument som uppmärksammar och hyllar dess hbtqi+ historia och invånare.

Enligt Göteborgkonst skall monumentet resas på Esperantoplatsen som framförallt är kopplat till RFSLs verksamhet som flyttade in dit 1986, efter att innan dess legat ovanpå en porrklubb i ett rivningshus strax intill.

Valet av platsen har beslutats efter en förstudie där projektet ”Mitt Queera Göteborg” utförd av konstnärer och intresseorganisationer liksom även allmänheten, var en del.

I juni i år gick staden ut tillkonstnären som är intresserade av att lämna in sin intresseanmälan där tre blir utvalda och ersätts med 50 000 kronor för att ta fram ett skissförslag. Budgeten för det slutgiltiga monumentet ligger på 1,2 miljoner kronor.

Sista dag att lämna in sin intresseanmälan med idé om hur monumentet skall utföras är den 15 september klockan 23.59! Mer info här.

Juryn består av personer från Göteborg konst, två som sitter med i Göteborgs hbtq-råd, en från Park- och naturförvaltningen och dessutom externa konsulter med erfarenhet av offentlig konst.