Touko Laaksonen är känd för sina homoerotiska motiv som han tecknade under signaturen ”Tom of Finland” och de tre frimärkena bygger på två teckningar av konstnären.Ansvariga för valet av motiv är frimärksarkets designer, grafikern Timo Berry samt Susanna Luoto, som representerar den Los Angeles-baserade Tom of Finland-stiftelsen i Finland.