Diskrimineringsskydd

HomO Hans Ytterberg föreslår i en skrivelse till regeringen att grundlagen ska innehålla ett rättsligt bindande förbud mot lagstiftning som diskriminerar på grund av sexuell läggning. Han begär att den pågående Författningsutredningen ges tilläggsdirektiv att utreda möjligheten.

– Rätten till icke-diskriminering på grund av sexuell läggning är en grundläggande mänsklig rättighet, säger Hans Ytterberg i ett pressmeddelande och hänvisar till FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

I dag finns det en rad lagar som diskriminerar på grund av sexuell läggning. Det visade inte minst samboendekommittén i ett betänkande förra året. Med en grundlagsändring vill HomO se till att det inte blir fler sådana lagar, och att de som redan finns inte får fortleva.

HomO står för ”Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning” och inrättades den 1 maj förra året.

http://www.homo.do.se/

Källa: HomO

Publicerad: 2000-06-29 14:18:37