HBT-festivalen i Göteborg skiljer sig på ett spännande sätt från sina syskonarrangemang i andra delar av Sverige. Här är det kulturinstitutionerna som samlats för att tillsammans med hbt-rörelsen och festarrangörer lägga programmet.
Följaktligen blir det just fokus på olika kulturellt färgade evenemang. ”Bilder i beslag”-utställningen öppnar på ett av festivalens centra, Göteborgs konstmuseum. Utställningen består av bilder som polisen beslagtog vid sekelskiftet av fotografen Carl von Platen. På Röhsska museet såväl som på konstmuseet visas design- respektive konstföremålen ur ett queert perspektiv och på Pusterviksteatern är det fullt porgram med debatter, teater och fester. Ikväll är det andra gången kvälls- och nattarrangemanget Flatlobbyn hålls med Rosa löften, debatt och en Vogue-fest.
Sjöfartmuseet har passande nog kvar sin utställning Frizon, baserad på Arne Nilssons bok om bögar på Svenska Amerikalinjens fartyg.
På fredag är det invigningsfest på Världskulturmuseet med gruppen MEN och JD Samson. Dessutom Jonathan Fagerlund, Henrik Torehammar, Andy Candy och en lång räcka DJs. Bakom festen står snart sagt hela Göteborgs klubb och organisationsvärld.
På Gretas, BeeBar och Gossip är det fullt pådrag hela natten ut.
På fredag arrangeras även en Regnbågsmässa med Hellmans Drengar och Miriem El-Ghalemi.
På lördag är det Castro Reunion-fest på Haket och på Saga Bar blir det tjejklubb. På Järntorget blir det lounge och infotält och i Hagakyrkan informeras det om dop och vigsel följt av konserten Rainbow Suite och i Arbetarrörelsens arkiv tas transpolitik upp.
På söndagen hålls brunch på Röhsska och på kvällen är det avslutningsfest på Parken med bland annat Cunigundas mammor som har drugbingo. Söndag är även den internationella dagen mot homofobi och i samband med den hålls en manifestation på Gustav Adolfs Torg och högmässa i Göteborgs domkyrka.


Kick Off-start för HBT-festivalen