1980 utkom boken ”En homosexuell arbetares memoarer”, om sexualupplysaren och järnbruksarbetaren Erik Thorsell, även han en pionjär. Boken fick Aftonbladets Dieter Strand att lite förvånat konstatera hur arbetarrörelsens historia innehöll dittills okända detaljer. Fredrik Silverstolpe hade under studietiden varit aktiv i vänstern i Göteborg men han sökte sig snart andra vägar. 1979 var Fredrik Silverstolpe med om att organisera en ockupation av Socialstyrelsen i Stockholm i protest mot att homosexualitet ännu räknades som en sjukdom. Protesten lyckades och homosexuella ströks ur klassificeringen.
Under 80-talet bodde Fredrik Silverstolpe i Lund där han var med och startade den dåvarande lokala RFSL-avdelningen och mot alla odds fick igång en liten bokhandel i dess lokaler.
Akademiska studier till trots valde han att stå utanför universtiteten som forskare i homosexuell historia, ett forskningsfält som före honom inte existerat i Sverige. Pengar tjänade han som tidningsbud. Då och då kom ett välförtjänt stipendium. Hans resultat togs ändå på stort allvar av den vetenskapliga världen, som när han 1987 visade att det var homosexuella själva och inte läkarvetenskapen som under 1800-talet ”uppfann” homosexualitet som begrepp. Detta gick hand i hand med att teorin om sexuell identitet som en social konstruktion vann mark. Han hade under 80-talet även kommit långt med ett stort forskningsprojekt om framför allt manlig gayhistoria i Stockholm. Psykisk sjukdom omöjliggjorde dock under långa perioder detta jobb som fortsattes av andra. Vid slutförandet av verket ”Sympatiens hemlighetsfulla makt” var han dock åter i stånd att delta i arbetet. Allt verkade tyda på att han igen skulle bidra med spännande forskning och stimulerande vänskap.
Fredrik ställde osannolikt höga krav på sig själv. Under stor vånda vred och vände han på sina formuleringar – men det publicerade resultatet blev genomtänkt och genomarbetat, ofta med en lätt dold underfundig humor och grundat på både stor beläsenhet och dito analytisk förmåga.
Forskning kring situationen för bögar i Nazityskland var ett av Fredriks stora områden. Hans verk ”Homosexualitet i Tredje Riket” utkom nyligen i en andra, delvis omarbetad upplaga. Vid sin död arbetade han tillsammans med kritikern och författaren Magnus Ringgren på en översättning av Oscar Wildes ”Balladen om fängelset i Reading”. Koncentrationsläger och fängelse – kanske säger dessa teman också något hur Fredrik Silverstolpe kämpade i sitt inre, en kamp som han förlorade när han själv valde att sätta punkt.

Publicerad: 2001-05-21 13:23:32