Queerkamp

I Nederländerna och i USA har det en tid funnits homosexuella grupper för muslimer. Med Sverige som bas finns även gruppen Homan, som samlar persisktalande homosexuella.

Men det är först nu som ett homomuslimskt center öppnat i Mellanöstern.
Den amerikanska homomuslimska gruppen Al-Fatiha har öppnat ett kontor i Jerusalem. Gruppen har sin verksamhet förlagt till det israeliska homocentret i stan och kommer arbeta med opinionsbildning bland muslimer och med stöd till homosexuella muslimer.

Namnet Al-Fatiha kommer från titeln till första kapitlet i Koranen och betyder ”början” eller ”öppning”. Den är en bön om att Allah, den medkännande och barmhärtiga guden, skall ge en råd.
– Detta representerar den sanna essensen av Islam, menar Al-Fatihas ordförande Faisal Alam i en intervju med info-bladet Paz Y Liberacion. ”Öppning” symboliserar ett hopp om en dialog där huvudfåran av världens muslimer kommer att erkänna de miljoner bögar och lesbiska som lever bland dem och ta emot dem med öppna armar.

Kontakta den amerikanska gruppen, för information och för att skapa avdelningar i ditt land besök deras hemsida och kontakta ordföranden Faisal Alam. Maila Al-Fatiha

http://homepages.msn.com/nonprofitblvd/pazyliberacion

Källa: Paz Y Liberacion

Publicerad: 2000-07-28 17:01:11