Val 2002

Martin Andreasson, öppet homosexuell och kandidat till riksdagen för folkpartiet går i dagarna ut i hård kritik mot regeringens förslag till att utreda om homosexuella och könsflyktingar kan inkluderas i flyktingbegreppet enligt Genévekonventionen.
– Det blir som att måla en vacker röd fasad på en murken stuga, säger han i en kommentar.

– Det stora problemet är inte dagens lagstiftning utan att lagen tillämpas på ett okunnigt och rättsosäkert vis, fortsätter Martin Andreasson. Redan i dag bedöms förföljda kvinnor och homosexuella efter samma kriterier som
konventionsflyktingar, i enlighet med en särskild paragraf i utlänningslagen. Ändå är det så gott som omöjligt att få stanna i landet.
Enligt en aktuell granskning från Migrationsverket har bara 2 av 53 homosexuella flyktingar fått stanna i Sverige med hänvisning till utlänningslagens paragraf om förföljelse på grund av kön eller homosexualitet.

– Att utvidga flyktingdefinitionen blir därför bara en lek med ord om ingen ändå får stanna i landet. Ett breddat flyktingbegrepp måste
kombineras med en förändring och humanisering av hela flyktingpolitiken, avslutar Martin
Andreasson sitt pressmeddelande.

http://www.folkpartiet.se/hl

Publicerad: 2002-04-20 15:31:45