Anna Lindh

Efter morgonens besked om att utrikesminister Anna Lindh avlidit till följderna av gårdagens knivöverfall på NK i Stockholm, har landet befunnit sig i ett chocktillstånd.
Anna Lindhs betydelse för såväl det socialdemokratiska partiet, regeringen som Sverige har betonats i de första kommentarerna efter hennes död. Den allmänna beskrivningen är att Anna Lindh gett Sverige en större plats inom EU internationellt än vad som motsvarar vår storlek.

Anna Lindh var även en av de ministrar som tydligast drev på i frågor som rör homo-, bi- och transpersoners ställning.
– Det som var specifikt var att Anna Lindh var väldigt tydlig i de här frågorna, säger RFSLs förbundsordförande Sören Andersson i en kommentar till QX.se. Hon har alltid agerat för homosexuella generellt sätt.
Han nämner bland annat MR-kommissionens (mänskliga rättigheter) möte i våras då Sverige ställde sig bakom ett brasilianskt förslag om att inkludera sexuell läggning. Och att hon vid besök från andra länder och i besök i andra länder där HBT-personer utsätts för diskriminering alltid tog upp frågan.
– Särskilt i internationella sammanhang är det anmärkningsvärt då det där är politiskt inkorrekt att lyfta fram våra frågor, säger Andersson.
– Att Sverige varit så aktivt i HBT-frågor på det internationella planet, handlar just om att Anna Lindh varit så extremt tydlig i sina direktiv.
Sören Andersson är som alla andra chockad över händelsen och talar om att ”det är svårt att förstå” och att säkerhetspolisen bedömning är oförståelig.
– Detta är en svår förlust för Sverige som nation och för politiken, säger han. För våra frågor är det en reell förlust.
Vid RFSLs kongress i Västerås i mars 2000 var Anna Lindh öppningstalare. Hon talade om att Sverige kommit långt men att det finns mycket kvar att göra och hon markerade att HBT-frågor ingår i det internationella arbetet.
– Jag tror att det biter att reagera oupphörligt, sade Anna Lindh till kongressdeltagarna. Man kommer att se förändringar även om det tar tid.

Ikväll blir det start för Öppna Mässan i Katarina Kyrka på Södermalm i Stockholm. Ett samarrangemang mellan församlingen och kristna gruppen för kristna homosexuella EKHO. Ett minnestal och en minnesstund kommer att hållas och det finns möjlighet att tända ljus till minne av Anna Lindh. 19.00 i Katarina Kyrka.

Publicerad: 2003-09-11 11:04:35