Hiv

Som väntat valde högsta domstolen att mildra domen mot den 28-årige hiv-positive som dömts i tingsrätt och hovrätt för ”försök till grov misshandel”. I tingsrätten dömdes han till fyra års fängelse och nära 650 000 i böter till de totalt 10 män han haft sex med.
I hovrätten mildrades domen till tre års fängelse och i högsta domstolen ändras straffet till att gälla ”framkallande av fara” för nio av männen. Han döms till ett års fängelse och totalt 120 000 kronor i böter.
– HD har all heder i sitt resonemang, kommenterar Riksförbundet för hiv-positivas, RFHP, nyvalde ordförande Cege Hedén till QX.se.
– Man visar klart och tydligt att vår lagstiftning är inkonsekvent genom det här domslutet, menar han. De konstaterar att 28-åringen inte haft uppsåt att smitta och att han inte varit hänsynslös.
– Det är just framkallande av fara det handlar om, säger Cege Hedén och menar att beslutet innebär är en rättvis behandling av mannen.
Högsta domstolen säger i sin dom att det inte kan sägas att mannen haft avsikt att smitta de han haft sex med. Riksåklagaren ville istället att mannen skulle dömas för att ”uppsåtligen” ha smittat de nio männen med hiv-infektion och att allvaret i sjukdomen hiv/aids skulle göra att det fortsatt var att betrakta som en grov misshandel. Högsta domstolen konstaterar att ingen av männen blivit smittade och talar istället om att 28-åringen av ”grov oaktsamhet” utsatt de nio männen för ”fara för en allvarlig sjukdom”.
Högsta domstolen konstaterar i sin dom att det skett en stor förändring sedan man i mitten av 90-talet senast hade uppe frågor om risk för hiv-infektion vid samlag. De nya medicinerna göra att mängden påvisbara virus i smittades blod ofta inte går att påvisa. Detta minskar påtagligt risken för smittöverföring konstaterar de.
Samtidigt säger högsta domstolen att den svenska lagstiftningen fortsatt säger att osäker sex i samband med hiv-infektion är en oacceptabel risktagning.
Högsta domstolen menar dock att om han skall kunna dömas för grov misshandel, skall han inte bara ha vetat om att fara för smitta skall ha funnits, utan också att han vid vart och ett av de osäkra samlag han haft skall ha haft tillräcklig uppsåt att smitta sin partner.
Högsta domstolen säger att man i sin utredning kommit fram till att 28-åringen uppfattat det som att smitta inte skulle ske när han haft sex. De konstaterar att inget våld använts och att 28-årigen i övrigt ”varit mån om” sina sexuella partners välfärd.

I domen avskrivs åtalet när det gäller en av männen. Den mannen har vetat om 28-åringens hiv-status och de har haft säkrare sex vid anala samlag. Just vetskapen om mannens hiv-status, menar HD, gör att det föreligger ”samtycke” och att mannen uppfattat riskerna med att ha osäker sex med en hiv-positiv.

– Detta är en oerhört viktig dom eftersom den är prejudicerande, understryker Cege Hedén på RFHP. Han välkomnar även att skadestånden till de nio männen ”anpassats till verkligheten då ingen av dem blivit smittad”.
– Kommer RFHP agera politiskt utifrån den här domen?
– Vi har flera liknande fall som vi håller på med och kommer att titta på domslutet ordentligt, svarar Hedén. Det kan vara aktuellt att söka prövning för några av de som redan dömts. Framförallt de fall som ligger nära detta.
– Domslutet visar att det går att få rätt, avslutar Cege Hedén.

I samband med att högsta domstolen tidigare i år släppte 28-åringen på fri fot, reagerade några av de män som han haft osäker sex med mycket kraftfullt.
Ja, det är omtumlande, sa Per till QX.se. Man blir osäker på rättssamhället, eftersom det verkar som att man göra vilket brott som helst och sedan släppas fri. Jag är också besviken på RFSL, och förstår inte hur ett förbund som säger sig vara för ett likaberättigande av alla människor kan ta parti för en sida såsom de gjorde.

http://www.qx.se/nyheter/artikel.php?artikelid=2762

Källa: Ex-pojkvännernas reaktion

Publicerad: 2004-04-06 19:38:51