Homostrid

Partiets ledning har reagerat mot Kjell-Egon Strandhs uttalanden i e-mail till partikamraterna (se tidigare artikel på QX.se)
Mikael Börjesson, centerpartist från Göteborg, har reagerat på partikamratens utfall genom att göra en anmälan till HomO.
I anmälan skriver han:
Centerpartiets kommunkrets i Vetlanda och dess ordförande Kjell-Egon Strandh har vidtalat undertecknad och homosexuella som grupp på ett djupt kränkande och grovt diskriminerande sätt.
Det är högst olustigt att såsom person och grupp bli klassificerad som behäftad med sjukdom.
Vår generation måste kraftfullt agera så att inte 1940-talets missgrepp går igen.
Centerpartiets Ungdomsförbunds förbundssekreterare Karin Pettersson skriver i ett mail till Börjesson att hon ger stöd till en diskussion i partistyrelsen om att utesluta Kjell-Egon Strandh:
Kunde Sven-Olle Olsson i Sjöbo bli utesluten pga flyktingfientliga åsikter så borde detsamma gälla för medlemmar som inte ställer upp på de grundläggande ställningstagandena i partiet om allas lika värde. skriver hon, men understryker att man måste gå försiktigt fram när det handlar om uteslutningar.

Börjesson har tidigare gått ut med ett upprop om att starta ett nätverk för homo- och bisexuella inom Centerrörelsen. I maj hölls ett första möte på Café Hellman i Göteborg. Vill du komma i kontakt med nätverket maila Mikael Börjesson.

Publicerad: 2000-08-23 12:26:16