Sekretariatet för den spanska katolska kyrkans episkopal-konferens, som hölls den 8 januari i år, kallar homosexualitet för en ”epidemi”.
– Det är i sanning en homosexuell epidemi, en källa till psykiska problem och smärtsam frustration, sa ärkebiskopen av Pamplona Fernando Sebastián.
Han framförde även att kyrkan kan ge de som önskar hjälp i rätt riktning.
Den spanska kyrkan har varit på krigsstigen allt sedan landets socialistiska regering offentiggjorde planerna på att införa könsneutralt äktenskap i Spanien..

Publicerad: 2005-01-20 19:11:28