RFSL-Kongress 2005

Söndagens sista dag på RFSL-kongressen blev en lugn tillställning, där det nya principprogrammet klubbades liksom kommande verksamhetsår och budget.
Kongressen gästades av Härnösandsbiskopen Tony Guldbrandzén som höll en lektion i hur bibeltolkning bör ske.
– Där kärlek finns och räcks till varandra, där ger vi också Gud till varandra, sa han och kommenterade en bokstavstrogen tolkning av Bibeln.
– God teologi är att ta fram de nycklar som är viktigast och centrum i Bibeln.
Han exemplifierade med Bibelns texter om slaveri, synen på kvinnan och barn.
– De texterna återreflekteras vad samhället tyckte då Bibeln skrevs, sa han.
Istället lyfte han fram exemplet Jesus som gick emot samtidens syn på bland annat kvinnor, barn och sjuka.
– I alla sina möten med människor, ord och uttalande finns det en barmärtighet som går utöver allt annat.

Vid kongressen utsågs RFSL-Dalarna till årets avdelning med motiveringen: ”RFSL Dalarna har på ett föredömligt sätt rekryterat medlemmar av alla slag, aktivt
arbetat för och lyckats ena dessa medlemmar till en varm gemenskap.”

Just medlemsvärvningen är en av de områden man skall arbeta med under året. RFSL har som mål att öka sitt medlemsantal från knappa 6 000 till 10 000 under året.
En fråga som brände till under söndagen var frågan om intersexuellas plats i RFSL. Intersexuella (människor som föds med oklar könstillhörighet) har i andra länder inte velat ingå i HBT-organisationer så kongressen beslutade att först undersöka vilka önskemål som finns i Sverige bland landets intersexuella.
Även frågan om förbundets namn diskuterades. Att förbundet framöver skall kalla sig HBT-förbundet RFSL framfördes i en motion om. Kongressen var positiv till tankegången, men ville att en namnändring skulle förberedas innan den genomförs.
Däremot var man mer negativ till förslaget om att utöka begreppet HBT till LHBT – det vill säga lesbisk, homosexuella, bisexuella och transperson. Det höjdes varnande ord om att förkortningsbegreppet till slut skulle innehålla för många bokstäver. Förespråkarna påpekade att den anglosaxiska motsvarigheten LGBT är internationellt accepterad.
Under söndagen togs även ett privat initiativ upp om att bilda ett kvinnoförbund inom RFSL.

RFSL-förbundet omsatte under 2004 nära 14 miljoner kronor och gick med ett överskott på 1,5 miljoner. Budgeten för 2005 ligger på drygt 16.4 miljoner kronor varav medlemsavgifterna är budgeterade till 700 000 kronor.
På RFSLs hemsida kan du se klipp från flera av talen som hölls vid kongressen liksom från de olika kulturinslagen vid öppningen.

http://www.rfsl.se/?p=2339

Källa: RFSLs kongressarkiv

Publicerad: 2005-03-21 12:37:12