Humanitet?

Idag lämnade Stig-Åke Petersson in en JO-anmälan mot Migrationsverket. Verket har valt att splittra en familj i ett fall där två statslösa palestinier från Syrien sök skydd mot förföljelse på grund av att de som två män lever i en kärleksrelation.
De två männen kom till Sverige med ett års mellanrum. Den ena av männen valde att först söka asyl i Norge och den andre sökte asyl direkt i Sverige. Nu befinner sig båda i Sverige och har sökt asyl här.
De två fick i Syrien problem när deras kärleksrelation upptäcktes. Det finns, bedömer deras ombud Stig-Åke Petersson, stor risk för att de två straffas såväl av myndigheterna i Syrien som av familjerna om de tvingas återvända. De två fruktar att de kommer att drabbas av hedersrelaterat familjevåld och i Syrien är homosexualitet förbjudet enligt lag.
Mannen som sökt asyl först i Norge, angav där falska uppgifter om sin identitet och skälet för asyl och fick ett snabbt avslag. Han tog sig till Sverige och sin pojkvän som då anlänt hit och uppgav här såväl rätt identitet som skälet för sin ansökan om asyl.
Migrationsverket vill dock inte behandla deras ansökningar gemensamt utan har beslutat att helt sära dem genom att återsända den ena till Norge..
– Detta är synnerligen inhumant, menar Stig-Åke Petersson och hänvisar till att de haft en lång relation samman.
Trots att svenska myndigheter känt till att de två är ett kärlekspar har man valt att inte låta dem leva tillsammans på samma flyktingförläggning under behandlingen av deras ansökan. En sådan begäran lämnades in i början av december förra året, men utan resultat eller ens ett svar från Migrationsverket. Denna hantering har nu anmälts av Stig-Åke Petersson till JO.
Under de sju månader de bägge befunnit sig som asylsökande i landet, har de tvingats leva åtskilda. JO har beslutat att utreda anmälan.
Stig-Åke Petersson arbetar nu för att få beslutet om att återsända den ena partnern till Norge, där han fått avslag på sin asylansökan, upphävt och att de istället hanteras som ett par och asylfrågan avgörs i Sverige.
– De är helt förkrossade, konstaterar Stig-Åke Petersson för QX.se och han hoppas att protester nu kommer framföras mot behandlingen av paret och hanteringen av deras asylansökan.

Publicerad: 2005-03-30 19:42:41