Homofamiljen

I Nederländerna är det klart med adoption av inhemska barn för samkönade par efter en omröstning i parlamentet idag. Därmed blir partnerskapet nästan identiskt med det heterosexella äktenskapet. Till årsskiftet träder lagen i kraft. Det enda som nu skiljer blir att vissa kyrkor inte genomför homovigslar och att internationella adoptioner fortfarande är reserverade för heterosexuella par.
I Sverige utreds fortfarande adoptionsfrågan och när så möjligheten till adoption så med all sannolikhet röstas igenom även i Sverige har justitieministern antytt att en utveckling likt den i Nederländerna, med skapandet av ett könsneutralt borgerligt äktenskap, kan bli verklighet.

I USA är det långt till denna utveckling. Men på tidningen Alternative Family Magazine räknar man med att ca 3 miljoner amerikanska hem består av bögar eller lesbiska där barn under 18 år lever i hemmet. En ny media- och annonsmarknad alltså!
I deras senaste nummer är det skolstarten i USA som är temat.
Besöka deras hemsida och börja prenumerera på tidningen!

http://www.altfammag.com

Källa: Alternative Family Magazine

Publicerad: 2000-09-12 19:40:02